Runsten vid Stortjäran

I Fasterna socken finns en runsten, en sten som har en märklig historia. 1952 reste man stenen som är dryga två och en halv meter hög och finns placerad ca 90 meter norr om landsvägen Rimbo – Uppsala och 100 meter öster om infartsvägen till Stortjäran. Det märkliga kring stenen är att den varit sönderslagen och fram till 1948 kände man endast till den nedre delen av stenen.
De resterande delarna påträffades 1948 i vattnet utanför Fagerudden i Skedviken. Den platsen ligger drygt tre km från rotändan. Idag är stenen sammanfogad av fyra delar varav en saknar runor och ersätter ett förlorat stycke.
Här hittar Du mera bilder!