Mörby slottsruin

Enligt legenden hade vikingahövdingen Myre sitt fäste i närheten av nuvarande ruin. Största delen av vad vi kan se av slottet idag byggdes under 1560-talet. Därefter skedde om och tillbyggnader. I spåren av dåliga affärer pantsattes slottet under 1670-talet av dåvarande ägaren Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och slottet började förfalla.
År 1728 undersökte arkitekten Hårleman Mörby och föreslog att slottet skulle få förfalla och bli en vacker ruin, då det ej var värt att reparera. Vägen till ruinen går via Fasterna kyrka.
Här hittar Du mera bilder!