Bilder från förr - Slutet på 1800-talet - Början på 1900-talet

Förvaltarbostaden

Bruksgatan

Brukskontoret

Rånäs trädgård, Rotundan

Rånäs kapell

Spannstallet

Rånäs värdshus

Rånäs station

Fasterna kyrka

Rånäs mejeri

Ladugården

Trädgården vid Förvaltarbostaden

Bruksgatan

Rånäs slott

På trappan till Förvaltarbostaden

Järnbodar (nuvarande villorna)

Rånäs trädgård

Prästgården

Magasinen

En pilsner i stationsparken