FASTERNA

Det natursköna landskapet runt Skedviken bär på mycken historia. Här låg det sydligaste av vallonbruken och hammarslagen hördes i drygt hundra år från 1774 till 1894. Rånäs bruk och det storslagna slottet vittnar om platsens storhetstid.

Rånäs slott

Rånäs Slott ligger mitt i det historiska Sverige vid Skedvikens norra strand. Rånäs Bruk hade privilegiebrev från 1774 för att årligen producera 1500 skeppund stångjärn. Under de hundraåriga lindarna i slottets alléer ljöd hammarsmedjans mäktiga slag.

Konstsommar i Rånäs

Sommarens konstutställning, den 11:e i ordningen, öppnar dörrarna till årets konstfest den 30 juni 2024. Fram till och med 11 augusti kommer galleriet i Stenkvarn och slottsparken fyllas med konst.

Skedviken

Skedviken är känd för sina stora flockar av storskrak. Varje höst samlas tusentals skrakar i stora band. Under ljudligt plaskande driver de in småfisk i en grund vik där de sedan gemensamt kalasar på det sjudande stimmet.

Runstenen vid Stortjäran

I Fasterna socken finns en runsten, en sten som har en märklig historia. 1952 reste man stenen som är dryga två och en halv meter hög och finns placerad ca 90 meter norr om landsvägen Rimbo – Uppsala och 100 meter öster om infartsvägen till Stortjäran.

Fasterna kyrka

Fasterna kyrka är en ståtlig korskyrka. Med Mörby slottsruin som granne i söder och Skedvikens vatten öster om sig. Själva kyrkplatsen är gammal. Den gamla medeltidskyrkan fanns fortfarande på platsen när de båda socknarna Fasta och Esterna slogs ihop till en socken år 1797.

Granby hembygdsgård

Välkommen till hembygdsgården Granby i Rånäs och Fasterna Hembygdsförening. Föreningen startade 1983 och har varit en samlingspunkt på bygden i drygt 30 år. Varje sommar sätter vi upp en textilutställning och en temautställning.

Rånäs kapell

Rånäs kapell, även kallat Fasterna lillkyrka, är en kyrkobyggnad som tillhör Fasterna församling i Uppsala stift. Kapellet ligger omedelbart norr om Fasta gamla kyrkogård i Rånäs

Mörby slottsruin

Enligt legenden hade vikingahövdingen Myre sitt fäste i närheten av nuvarande ruin. Största delen av vad vi kan se av slottet idag byggdes under 1560-talet.

Kornamossen

Kornamossen är en stor, ganska orörd myr som anses vara en av länets värdefullaste. Grundvattnet har en hög halt av kalk vilket har gett upphov till ett rikkärr med orkidéer som kärrknipprot, sump- och ängsnycklar.

Bilder från förr

Bilder från förra sekelskiftet  – Slutet på 1800-talet och början på 1900-talet.